Thông báo thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện SGC tại TP.Hồ Chí Minh

02/07/2015

                                                                              thay doi van phong sgc va biet thu vung tau ali

Kể từ ngày 01/07/2015, Văn phòng đại diện của SGC tại TP. Hồ Chí Minh đã chuyển tới địa chỉ mới:

================================================================================

 Địa chỉ:  15A/2 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

SĐT: (08). 3517 4010 – (08). 3848 0100 

Hotline:  0939 246 247 – 01233 246 247

Website: http://www.sgc.vn/

https://bietthubien.com/

Email: sgc@dichvukhachhang.com , info@sgc.vn

================================================================================

map-sgc-tkd

Bài viết liên quan